MEMORIÁL HONZÍKA KREMINY 2018

10.04.2018

SDH Skuteč si Vás dovoluje pozvat na tradiční dětskou soutěž 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA SKUTEČ, MEMORIÁL HONZÍKA KREMINY 2018

soutěž se uskuteční dne 21.4.2018 na tréninkovém hřišti u koupaliště ve Skutči.

 

Program soutěže:

7:30 - 8:30          Prezence sportovních družstev
8:30 - 8:45          Slavnostní nástup a zahájení soutěže
8:45 - 9:00          Porada vedoucích
9:15                    Start prvních pokusů
15:30                  Předpokládané ukončení soutěže

Program je pouze orientační !!!

 

Propozice soutěže:

 • Soutěž proběhne dle pravidel směrnice hry PLAMEN platné od 1.9.2016 a pravidel Ligy okresu Chrudim
 • Soutěží se v kategorii mladší a starší žáci (rozdělení věkových kategorií dle SH ČMS)
 • Závod bude probíhat ze 4 soutěžních plat, mladší žáci plechovky, starší žáci sklopné terče
 • Startovné činí 150,- Kč za jedno družstvo (max. 10 soutěžících)
 • Přihlášky do soutěže budou přijímány do 17.4.2018
 • Přihláška družstva je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci
 • Při prezenci odevzdává vedoucí soupisku každého týmu, včetně platných členských průkazů, kontrola bude probíhat v průběhu závodu, průkazy budou vráceny po ukončení závodu
 • Startuje se podle startovní listiny, II. kolo požárního útoku výměna plata
 • Do nadstavbové části tzv. "rozstřelů" o putovní trofeje postupuje 8 nejlepších týmů z obou kategorií, provedení útoku je stejné jako v zkl. kole
 • Čas přípravy na PÚ je 5 minut, u mladších smí pomáhat více vedoucích, u starších jen jeden
 • Při podání protestu bude složena vratná kauce ve výši 500,- Kč
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu programu závodu vzhledem k počasí, tak aby byla zajištěna bezpečnost závodníků
 • Lepší výsledek z obou kol PÚ se započítává do Ligy okresu Chrudim (platí pouze pro tými přihlášené do ligy)
 • Přihlášky zasílejte na email: milan.najman@sdhskutec.cz
 • Tel. kontakt pro dotazy ohledně průběhu soutěže či pravidel: 774 990 147

 

Těsíme se na Vaši účast !!!

 

 

VÝSLEDKY NALEZNETE V PŘILOŽENÝCH FOTOGRAFIÍCH