Miroslav Pražan (29.8.1933 – 4.11.2016)

04.11.2016

Dne 4. 11. 2016 nás po dlouhé nemoci ve věku 83 let opustil jeden z našich aktivních členů pan Miroslav Pražan.

Dovolte, abych v krátkých větách připomenul jeho činnost ve sboru.

 

Jeho členství ve sboru je zaznamenáno od roku 1959. V letech 1974 – 1990 působil jako předseda a místopředseda sboru a od roku 1991 jako pokladník sboru. Do současné doby zastával funkci člena kontrolní a revizní komise. Během celé své aktivní činnosti se účastnil mnoha brigád nejen na výstavbě a údržbě hasičského zařízení, ale i pracovních činností pořádaných sborem pro město Skuteč a jeho spoluobčany (např. v roce 1978 výstavba zimního stadionu nebo bourání a demolice několika objektů pro městský úřad). Pro členy sboru a jejich rodiny pořádal mnoho výletů a zájezdů. Aktivně se podílel do nedávna na veškerých kulturních akcích sboru. I přes jeho zdravotní stav se účastnil pravidelných členských schůzí a výročních valných hromad. Svým kladným přístupem a vzornou reprezentací sboru se stal vzorem pro mnoho nastupujících členů.

Svojí činností významně přispěl k rozvoji hasičské činnosti a Sboru dobrovolných hasičů Skuteč, k ochraně života zdraví a majetku spoluobčanů.

Vyznamenání:

1972 – Čestné uznání SDH

1977 – Čestné uznání OSH

1979 – Medaile Za příkladnou práci

1995 – Medaile Za zásluhy

2003 – Medaile sv. Floriana

2007 – Čestné uznání KSH

2010 – Čestné uznání ÚSH

 

2013 – Medaile Za mimořádné zásluhy